• Prolife

Welke ontwikkelingen zien we in de toekomst van de zorg?

Advertorial

Duizelingwekkende medische mogelijkheden staan de mensheid te wachten. Wat is dan de toekomst van de gezondheidszorg? Realisme, vinden Abwin Luteijn en Dirk Jan Bakker. 'Leren omgaan met kwetsbaarheid wordt het grote aandachtspunt voor christelijke zorg.'

De ontwikkelingen in de medische sector gaan razendsnel. Wat betekenen deze trends voor de christelijke zorgverlening? Aan de hand van stellingen gaat Abwin Luteijn, directeur van Pro Life hierover in gesprek met Dirk Jan Bakker, voormalig medisch directeur van het

Academisch Medisch Centrum. Ze zijn het erover eens dat trends niet tot hocus pocus leidt. Maar toekomstige ontwikkelingen voorspellen, blijft riskant.

STELLING 1: Immateriële zaken, zoals levenskunst, geluk en waardigheid, worden belangrijker in de zorg.

Dirk Jan: "Ik zie die ontwikkeling ook. We hebben veel meer mogelijkheden qua medische behandeling. Mensen zijn er sterker dan voorheen bij betrokken, en dat zorgt ervoor dat hun waarden en hun levensovertuiging een rol gaan spelen. Tegelijk zien we dat het vooral telt om 'het uiterste' eruit te halen, dus zo lang mogelijk te leven. Er is een sterke focus op het 'hiernumaals', omdat het 'hiernamaals' voor de meeste mensen fictie is geworden. Daarom is men geneigd veel te sleutelen aan het lichaam."

Abwin: "Een woord als 'sleutelen' verraadt een mechanische visie op de geneeskunde. Zo ervaren we het inderdaad meer en meer. We gaan van de ene specialist naar de andere, en daarbij gaat het zicht op de hele mens verloren. Ik denk dat we juist terug moeten naar een holistische mensvisie, waarin we onszelf als een eenheid van lichaam, ziel en geest ervaren."

STELLING 2: Er ontstaan nieuwe ethische vraagstukken,opgeroepen door bij voorbeeld de mogelijkheid om organen in varkens te kweken, mede dankzij gentherapie.

Dirk Jan: "Als je de mogelijkheid hebt op ethisch aanvaardbare wijze organen te kweken, dan weet ik niet of je er moeite mee moet hebben. In een varken iets kweken en een varkenslapje eten is niet zo'n groot verschil …"

Abwin: "Er wordt veel verwacht van de toekomst van gentechnologie. Maarkunnen we ook ingrijpen in onze eigen genen, bijvoorbeeld om erfelijke ziekten te stoppen? Mag dat?" Dirk Jan: "Er zit iets in van: we willen als God zijn en zullen perfecte mensen scheppen. Dat voelt niet goed. Tegelijk zie je de ontwikkelingen doorgaan. Ethische vragen komen altijd achteraf, als iets al mogelijk is." Abwin: "Ik ben zeer terughoudend ten aanzien van gentherapie. Belangrijk is dat christenen worden toegerust om met dergelijke vragen om te gaan. Ik ben blij met bijvoorbeeld het Lindeboom Instituut en een ethicus als Theo Boer. Zij moeten ons leren met de ethische vragen om te gaan. We zullen, gezien de snelle ontwikkelingen, de focus moeten verleggen van eenduidige antwoorden naar een manier van omgaan met deze thema's."

STELLING 3: Doe-het-zelf-euthanasie wordt normaal bij een voltooid leven.

Abwin: " 5 jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over voltooid leven. Nu zie je dat het een politiek actueel onderwerp is. We komen straks in een situatie dat we de dood hebben geïnstitutionaliseerd. Ik vind dat zeer bedroevend." Dirk Jan: "Maar het is een heet hangijzer. Artsen zijn er niet voor, want waarom moet de dokter helpen bij doodgaan? Lijden verlichten, daar zijn we voor opgeleid. Maar doodmaken? Ik zie wel een trend in de medische wereld van groeiende onvrede met euthanasie. Als het mogelijk wordt om het zelf te doen, zijn veel artsen opgelucht. Maar of dit dan de oplossing is?"

Dit interview is terug te lezen in Liv, het zorgmagazine van Pro Life. Wilt u het volledige interview en de overige artikelen lezen? Ga dan naar prolife.nl/liv en vraag gratis een exemplaar aan.