Ziekenhuis Ede: 'Operaties borstkanker kunnen preciezer'

EDE/REGIO - De inzet van een echoapparaat tijdens een borstkankeroperatie maakt het mogelijk om de tumor in 97 procent van de gevallen in zijn geheel te verwijderen. Hierdoor is minder aanvullende therapie nodig zoals meer bestraling, opnieuw opereren of zelfs een borstamputatie.Dat meldt ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Door de inzet van het echoapparaat wordt daarnaast twee keer minder gezond borstklierweefsel verwijderd bij gebruik van echoapparatuur. ,,Dit zal mogelijk leiden tot een verbeterd cosmetisch resultaat en een beter welbevinden van de borstkankerpatiënt.'' Dit alles blijkt uit onderzoek van een onderzoeksteam uit het VUmc in Amsterdam waaraan ziekenhuis Gelderse Vallei heeft deelgenomen. Anne Marie Bosch, chirurg in Ziekenhuis Gelderse Vallei, deed mee aan het onderzoek en past deze operatietechniek vaak toe. ,,Ik ben zeer te spreken over deze operatiemethode die de borstkankerzorg zeker zal verbeteren. Door preciezer te opereren is het mogelijk het aantal heroperaties en aanvullende therapie te verminderen. Het minder uitnemen van gezond borstweefsel zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een beter cosmetisch resultaat.''Bij de behandeling van borstkanker is volledige chirurgische verwijdering van het gezwel nog steeds het belangrijkste uitgangspunt, waarbij in de meerderheid van de gevallen de borst behouden kan blijven. Vooralsnog werd één vijfde van de borstkankertumoren niet in één keer in zijn geheel verwijderd. In die gevallen zijn extra bestraling en/of ingrepen nodig. Ook werd er tijdens de operatie gemiddeld twee tot vier keer te veel gezond borstweefsel weggesneden. Het onderzoek naar echogeleid opereren bij borstkanker is gedaan onder leiding van het VUmc in het ziekenhuis in Ede en nog vijf andere ziekenhuizen in Nederland. Vijfenzestig patiënten met een voelbare borsttumor ondergingen de echogeleide operatie en werden vergeleken met 69 patiënten die de traditionele operatie ondergingen. Hieruit bleek dat echogeleide chirurgie, waarbij de tumor precies te lokaliseren is, het mogelijk maakte de tumor in 97 procent van de gevallen in zijn geheel te verwijderen, terwijl dit bij de traditionele methode 83 procent was. Tijdens het onderzoek bleek ook dat de procedure relatief eenvoudig door een chirurg te leren is. Deze manier van opereren is landelijk dan ook snel in te voeren, omdat elk ziekenhuis over echoapparatuur beschikt. ,,Omdat er minder aanvullende behandelingen nodig zijn, zal dit de behandelkosten verminderen.''